Våra skyttar & ledare är representanter för Sverige och det Svenska Bågskytteförbundet.

Vi har utarbetat ett antal policys att följa avseende uttagning samt uppträdande & kläder när man är ute på uppdrag.

Landslagspolicy

Uttagningspolicy

Klädpolicy